Masakatsu Takagi | Tai Rei Tei Rio

2009   #poster/flyer